in

Збірники наукових праць Інституту

“Актуальні проблеми державного управління” – заснований 1997 р. (свідоцтва про державну реєстрацію серії КВ № 2971 від 25.11.1997 р., КВ № 15528-4100 ПР від 06.07.2009 р.). Включений до переліку фахових видань ВАК України з державного управління (наказ МОН України від 12 травня 2015 р. № 528). Зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1684-8489. Періодичність – 2 випуски на рік. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки “Державне управління”, обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні). Головний редактор – д. соц.н., проф. Л. О. Бєлова.

“Теорія та практика державного управління” – заснований 2003 р. (Свідоцтва про державну реєстрацію серії ХК № 1031 від 26.12.2003 р., КВ № 15527-4099 ПР від 09.07.2009 р.), включений до переліку наукових фахових видань України з державного управління та економічних наук (Наказ МОН України від 13 липня 2015 р. № 747); зареєстрований в Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1727-6667. Періодичність – 4 випуски на рік. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки “Державне управління”, обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні). Головний редактор – д.е.н., проф. О. Ю. Амосов.

“Державне будівництво” – електронне наукове фахове видання. Заснований 2006 р.; зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1992-2337. Періодичність – 2 випуски на рік. Включений до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки “Державне управління”, обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні). Головний редактор – д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишев.